Ráiteas Príobháideachais

Príobháideachas agus an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS)

Tá lánmheas againn ar do cheart ar phríobháideachas agus ní bhaileofar aon fhaisnéis phearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo gan do chead soiléir a fháil. Pléifear le haon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú don Roinn seo agus muid ag cloí leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, go díreach de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018 agus de réir an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS). Is rialachán é Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (AE) 2016/679 a bhaineann leis an gcosaint sonraí agus leis an bpríobháideachas do gach duine laistigh den Aontas Eorpach. Tháinig sé i bhfeidhm ar fud an Aontais Eorpaigh ar 25 Bealtaine 2018. Cuireadh é in ionad na treorach cosanta sonraí a bhí ann roimhe, agus a bhí i bhfeidhm ó bhí 1995, agus is é is bonn lenár gcuid dlíthe nua in Éirinn um Chosaint Sonraí (na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018).

Bailiú agus úsáid faisnéise pearsanta

Ní bhailíonn an Roinn aon sonraí pearsanta fút ar an suíomh gréasáin seo, seachas faisnéis a thugann tú féin (mar shampla trí ríomhphost a chur chugainn nó trínár ár bhfoirm ar líne Theagmhála a úsáid). Ní chuirtear aon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú ar an tslí seo ar fáil d´aon tríú páirtithe, seachas sa mhéid atá riachtanach de réir an dlí, agus ní úsáidtear í ag an Roinn seo ach de réir an chuspóra sin ar sholáthair tú dó í. Ba chóir duit tabhairt faoi deara freisin nach n-úsáidfear aon fhaisnéis phearsanta a sholáthraíonn tú dúinn trí fhoirm iarratais a chomhlánú nó a sholáthraíonn tú i bhformáid eile d´aon cheann de na seirbhísí a riaraimid ach amháin don chuspóir/na cuspóirí sin ar sholáthair tú dó/dóibh í.

Ag roinnt faisnéise pearsanta

Ní roinneann an Roinn do chuid faisnéise pearsanta go rialta. I gcásanna teoranta, seachas sa mhéid atá riachtanach de réir an dlí, is féidir go mbeidh iachall orainn do chuid sonraí pearsanta a roinnt chun faisnéis áirithe a dheimhniú nó a bhailíochtú chun seirbhís a riar duitse nó ar do shon. Sna cásanna seo, cuirfimid tú ar an eolas faoinár gcuid próiseas roinnte sonraí.

Bailiú agus úsáid faisnéise teicniúla

Déantar sonraí teicniúla i dtaca le cuairteanna ar an suíomh gréasáin seo a logáil ag ár soláthróir seirbhíse idirlín le haghaidh ár gcuid cuspóirí staitisticiúla. Ní bhailítear aon fhaisnéis arbh fhéidir linn í a úsáid chun cuairteoirí ar an suíomh gréasáin a shainaithint. Bíonn na sonraí teicniúla a ndéantar iad a logáil srianta do na míreanna seo a leanas:

  • seoladh IP fhreastalaí gréasáin an chuairteora
  • an t-ainm fearainn barrleibhéil a úsáidtear (mar shampla .ie, .com, .org, .net)
  • sonraí conaire cliceála a thaispeánann trácht na gcuairteoirí thart ar an suíomh gréasáin seo (mar shampla na leathanaigh ar thángthas orthu agus na doiciméid a íoslódáladh)
  • cineál an bhrabhsálaí ghréasáin a úsáideadh ag an gcuairteoir suíomh gréasáin
  • leagan an chórais oibriúcháin a úsáideadh ag an gcuairteoir

Ní dhéanfaidh an Roinn aon iarracht cuairteoirí aonair a shainaithint, nó leis na sonraí teicniúla atá liostáilte thuas a cheangal le haon duine ar leith. Is é polasaí na Roinne gan a leithéid d´fhaisnéis theicniúil a nochtadh maidir le cuairteoirí aonair ar an suíomh gréasáin chuig aon tríú páirtí (seachas ár soláthróir seirbhíse idirlín, a thaifeadann a leithéid de shonraí ar ár son agus a chaithfidh cloí le forálacha rúndachta sa chomhthéacs seo), ach amháin má bhíonn dualgas orainn a leithéid d´eolas a nochtadh mar gheall ar dhlí. Ní úsáidfear an fhaisnéis theicniúil ach amháin ag an Roinn seo, agus sin do chuspóirí staitisticiúla agus riaracháin eile amháin. Ba chóir duit tabhairt faoi deara nach ionann sonraí teicniúla, nach féidir linn iad a cheangal le haon duine inaitheanta ar leith, agus "sonraí pearsanta" do chuspóirí na nAchtanna um Chosaint Sonraí 1988-2018.

Fianáin

Is téacschomhaid bheaga iad fianáin a ndéantar iad a íoslódáil chuig do ríomhaire nó chuig do ghléas móibíleach nuair a thugann tú cuairt ar shuíomh gréasáin nó ar fheidhmchlár. Ansin cuireann do bhrabhsálaí idirlíon (leithéidí Internet Explorer, Mozilla Firefox nó Google Chrome) na fianáin seo ar ais chuig an suíomh gréasáin nó chuig an bhfeidhmchlár ar gach cuairt ina dhiaidh sin sa tslí gur féidir leo tú a aithint agus cuimhneamh ar rudaí áirithe, sainroghanna úsáideora, mar shampla.

Má leanann tú ort de bheith ag úsáid ár suímh ghréasáin gan na socruithe a athrú, aontaíonn tú lenár n-úsáid fhianán.

 Na cineálacha fianán a mbainimid úsáid astu agus cén fáth:

FianánAinmCuspóirTuilleadh eolais

_utma

_utmb

_utmc

_utmz

Baintear úsáid as na fianáin seo chun faisnéis a bhailiú faoi conas a úsáideann cuairteoirí ár suíomh gréasáin. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis chun tuairiscí a thiomsú agus chun cabhrú linn chun feabhas a chur ar an suíomh gréasáin. Bailíonn na fianáin faisnéis i bhfoirm anaithnid, lena n-áirítear líon na gcuairteoirí ar an suíomh gréasáin, cén áit as ar tháinig cuairteoirí chuig an suíomh gréasáin agus na leathanaigh sin ar thug siad cuairt orthu.Cliceáil anseo chun achoimre a fháil faoi chúrsaí príobháideach-ais ag Google
Fianán seisiúin na foirme ar líneASP.NET_SessionId

Crutha tear an fianán seo nuair a cheanglaíonn úsáideoir le feidhmchlár ASP.NET agus rachaidh sé as feidhm nuair a dhúnann an t-úsáideoir a mbrabhsálaí. Tá an fianán seo riachtanach d´úsáid fhoirmeacha ar ár suíomh chun id seisiúin sheisiún reatha an úsáideora a stóráil.

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin Microsoft
Stílbhileoga Inrochtaineachta/ codarsnachtacsssps

Baintear úsáid as an bhfianán seo le cuimhneamh cé acu stílbhileog inrochtaineachta/chodarsnachta/chaighdeáin is fearr leis an úsáideoir. Déanann an suíomh gréasáin seiceáil ar an bhfianán seo nuair a lódálann an leathanach agus taispeánann sé an leathanach ag úsáid na stílbhileoige deireanaí a d´úsáid an t-úsáideoir.

Fianáin ón bhFíd TwitterExternal_referrer k original_referrer twitter_sess

Tagann na fianáin seo ón iompórtálaí Twitter a úsáidtear ar theimpléad an leathanaigh bhaile. Foinsítear iad seo ar fad ó twitter.com

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin API Twitter

Ag bainistiú fianán i do bhrabhsálaí

Ligfidh mórchuid na mbrabhsálaithe duit feiceáil cad iad na fianáin atá agat agus ligfidh siad duit iad a scrios ar bhonn aonair, fianáin tríú páirtí a bhlocáil, fianáin a bhlocáil ó láithreáin áirithe, blocáil a dhéanamh ar shocrú aon fhianán, agus gach fianán a scrios nuair a dhúnann tú do bhrabhsálaí. Le fáil amach conas fianáin a bhlocáil, féach an roghchlár ´Cabhair´ ar do bhrabhsálaí. Tabhair faoi deara, le do thoil, má chasann tú as fianáin nó má athraíonn tú do chuid socruithe, gur féidir nach n-oibreoidh roinnt gnéithe i gceart. Ba chóir go dtuigfeá go gcaillfear aon sainroghanna má scriosann tú fianáin.

Úsáid Google Analytics

Baineann an suíomh gréasáin seo úsáid as Google Analytics, seirbhís anailísíochta gréasáin a sholáthraíonn Google Inc. ("Google"). Baineann Google Analytics úsáid as "fianáin", ar téacschomhaid iad a chuirtear ar do ríomhaire, chun cabhrú leis an suíomh gréasáin anailís a dhéanamh ar an tslí ina mbaineann úsáideoirí úsáid as an láithreán. Déanfar an fhaisnéis a ghintear ag an bhfianán faoin tslí a n-úsáideann tú an suíomh gréasáin (do sheoladh IP san áireamh) a thraschur chuig agus a stóráil ar fhreastalaithe ag Google sna Stáit Aontaithe. Bainfidh Google úsáid as an bhfaisnéis seo don chuspóir de bheith ag measúnú na húsáide a mbaineann tú as an suíomh gréasáin, ag tiomsú tuairiscí faoi ghníomhaíocht suímh ghréasáin agus ag soláthar seirbhísí eile a bhaineann le gníomhaíocht suímh ghréasáin agus le húsáid idirlín. Is féidir freisin go n-aistreoidh Google an fhaisnéis seo chuig tríú páirtithe nuair a bhíonn sin riachtanach de réir an dlí, nó mar a mbíonn a leithéid de thríú páirtithe ag próiseáil na faisnéise ar son Google. Ní cheanglóidh Google do sheoladh IP le haon sonraí eile atá i seilbh Google. Is féidir leat úsáid na bhfianán a dhiúltú trí na socruithe cuí a roghnú ar do bhrabhsálaí; tabhair faoi deara, áfach, má dhéanann tú sin, gur féidir nach mbeidh tú ábalta úsáid a bhaint as feidhmiúlacht iomlán an tsuímh ghréasáin seo. Nuair a bhaineann tú úsáid as an suíomh gréasáin seo, tugann tú toiliú do phróiseáil sonraí fút ag Google sa tslí agus do na cuspóirí sin atá leagtha amach thuas. 

Athruithe maidir lenár ráiteas Príobháideachais

Sa todhchaí, má dhéanaimid aon athruithe maidir lenár ráiteas príobháideachais, déanfar an leagan is déanaí d´ár ráiteas a phostáil ar ár suíomh gréasáin. Dá mba mhian leat tuilleadh eolais a fháil faoin ráiteas príobháideachais seo, déan teagmháil linn, le do thoil, ag: dataprotection@dbei.gov.ie.