Cé muid féin

Pat Breen TD

Pat Breen TD

Aire Stáit do Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach an AE agus Cosaint Sonraí

Ceapadh Pat Breen TD mar Aire Stáit do Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach an AE agus Cosaint Sonraí ar an 20 Meitheamh 2017. Roimhe sin bhí sé ina Aire Stáit d’Fhostaíocht agus Gnó Beag ón 19 Bealtaine 2016.

Toghadh Pat chuig Dáil Éireann den chéad uair sa bhliain 2002 agus atoghadh é in 2007 agus arís in 2011. Bhí sé ina Chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais um Ghnóthaí Eachtracha agus Trádáil ón 22 Meitheamh 2011 go dtí an 3 Feabhra 2016.

Sular toghadh Pat chuig Dáil Éireann, bhí sé ina chomhalta de Chomhairle Contae an Chláir ó Mheitheamh 1999 go dtí 2002.
Back to Top