Cé muid féin

Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann

Cuireadh Údarás Maoirseachta Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta na hÉireann (IAASA) ar bun de bhun fhorálacha Chuid 2 d’Acht na gCuideachtaí (Iniúchadh agus Cuntasaíocht) 2003.

Ag féachaint dá chuspóirí, fheidhmeanna agus chumhachtaí reachtúla, is iad seo a leanas príomhspriocanna an Údaráis:

  • maoirseacht a dhéanamh ar an dóigh a ndéanann Comhlachtaí Cuntasaíochta Forordaithe rialáil agus faireachán ar a gcuid comhaltaí;
  • faireachán a dhéanamh ar thuairisciú airgeadais tréimhsiúil de chuid aonán áirithe a bhfuil a n-urrúis ligthe chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte san AE;
  • comhlíonadh ardchaighdeán gairmiúil a chur chun cinn i ngairm na hiniúchóireachta agus na cuntasaíochta; agus
  • gníomhú mar shainfhoinse comhairle don Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta maidir le cúrsaí iniúchóireachta agus cuntasaíochta

Déan teagmháil

Seoladh: Teach na Sailí, Páirc na Mílaoise, An Nás, Co. Chill Dara, Éire
Teil.: +353 (0) 45 983 600
Facs: +353 (0) 45 983 601
R-phost: info@iaasa.ie
Suíomh Gréasáin: www.iaasa.ie

Back to Top