Cé muid féin

Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann

Tá freagracht ar Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann as paitinní a dheonú; dearaí tionsclaíocha agus trádmharcanna a chlárú; agus faisnéis faoi phaitinní, faoi dhearaí agus faoi thrádmharcanna a chur ar fáil. Tá feidhmeanna teoranta áirithe aici faoin Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000, i dtaca le díospóidí Cóipchirt.

Déan Teagmháil

Oifig Maoine Intleachtúla na hÉireann
Tithe an Rialtais
Bóthar Hebron
Cill Chainnigh
Éire

Teil.: 353-56-7720111
Facs: 353-56-7720100
Íosghlao Fóin: 1890 220223 (in Éirinn)
Íosghlao Facs: 1890 220120 (in Éirinn)
Email: ipinfo@ipoi.gov.ie
Suíomh Gréasáin: www.ipoi.gov.ie

Back to Top