Cé muid féin

Fiontraíocht Éireann

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil agus díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda, rud a thacaíonn le fás geilleagrach inbhuanaithe, le forbairt réigiúnach agus le fostaíocht dhaingean.

Is í Fiontraíocht Éireann an eagraíocht rialtais a bhfuil freagracht uirthi as forbairt agus fás na bhfiontar Éireannach i margaí domhanda. Oibríonn Fiontraíocht Éireann i gcomhpháirtíocht le fiontair Éireannacha chun cabhrú leo tosú, fás, nuáil agus díolacháin onnmhairí a bhaint amach ar mhargaí domhanda, rud a thacaíonn le fás geilleagrach inbhuanaithe, le forbairt réigiúnach agus le fostaíocht dhaingean.

Trí Fhiontraíocht Éireann, cuireann an Rialtas tacaíocht ar fáil chun an acmhainn taighde i gcuideachtaí a leathnú, chun comhoibriú idir fiontair agus an earnáil taighde a mhéadú agus tráchtálú infheistíocht taighde an Stáit a uasmhéadú. Déanann Fiontraíocht Éireann tacaíocht theagmhálach a chur ar fáil do chuideachtaí, feasacht ar na buntáistí a bhaineann leis an nuálaíocht a chur chun cinn, tacaíocht chistiúcháin thábhachtach a chur ar fáil i riocht deontas agus cothromais agus feasacht ar dhreasachtaí amhail na creidmheasanna cánach agus na dreasachtaí ar fáil a chur chun cinn.

Déan Teagmháil

Seoladh: Páirc Gnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3, Éire
Teil.: +353 1 727 2000
Facs: +353 1 727 2020
Suíomh Gréasáin: www.enterprise-ireland.com