Cé muid féin

Clárlann na gCara-Chumann

Tá freagracht ar Chlárlann na gCara-Chumann as measúnú agus as clárú a dhéanamh ar fheidhmiú rialacha, agus as aon leasú ina dhiaidh sin ar rialacha, atá dualgas ar chumainn a sholáthar don Chláraitheoir, agus tá sé freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann cumainn chláraithe a gcuid dualgais reachtúla maidir le tuairisceáin a chomhdú, atá ar fáil lena n-iniúchadh ag an bpobal chomh luath agus atá siad cláraithe.

Tá an Chlárlann ar oscailt ó 10.00am go 1pm agus ó 2.15pm go 4.30pm.

Déan Teagmháil

Teil.: +353 1 804 5499
Íosghlao: 1890 220
Facs: 01-804 5498
Seoladh Poist: Clárlann na gCara-Chumann, Teach Parnell, 14 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1.
R-phost: rfs@djei.ie
Suíomh Gréasáin: www.cro.ie/Registration/Society-Union

Back to Top