Cé muid féin

An tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann

Is an tÚdarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (NSAI) comhlacht caighdeán oifigiúil na hÉireann. Feidhmíonn sé faoin Acht fán Údarás um Chaighdeáin Náisiúnta na hÉireann (1996).

Is é an t-údarás deimhniúcháin náisiúnta le haghaidh Mharcáil CE agus soláthraíonn sé seirbhís deimhniúcháin chun cur ar chumas gnólachtaí a thaispeáint go gcloíonn earraí agus seirbhísí na hÉireann leis na caighdeáin is infheidhme.

Déanann an NSAI ionadaíocht d’Éirinn i gcomhlachtaí Eorpacha agus idirnáisiúnta um chaighdeáin agus thomhas freisin. Is é cuspóir na gníomhaíochta idirnáisiúnta sin obair a dhéanamh le páirtithe leasmhara eile chun caighdeáin agus tomhais chomhsheasmhacha idirnáisiúnta a fhorbairt agus a leagan síos i scríbhinn, nithe ar féidir leo cabhrú le trádáil chóir a áirithiú.

Déan teagmháil

Seoladh: 1 Cearnóg Swift, An Choill Thuaidh, Seantrabh, Baile Átha Cliath 9, Éire
Teil.: +353 1 807 3800
Facs: +353 1 807 3838
R-phost: info@nsai.ie
Suíomh Gréasáin: http://www.nsai.ie/

Back to Top