Cé muid féin

Cé muid féin

Ár Misean: Rachaimid i gceannas ar an obair atá ar siúl chun lánfhostaíocht atá inbhuanaithe agus ar ardchaighdeán a chruthú agus a choinneáil ar bun ar fud gach réigiúin den tír trí chúrsaí fiontair a chur chun cinn ar fud an rialtais, trí thacú le bonn iomaíoch fiontair ar mhaithe le hobair, fiontraíocht, trádáil agus infheistíocht a dhreasú agus trí mhargaí cothroma iomaíocha a chothú.

Na hAirí

An tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Heather Humphreys

An tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Tuilleadh faisnéise faoi Heather Humphreys

Aire Stáit do Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach an AE agus Cosaint Sonraí

Pat Breen

Aire Stáit do Thrádáil, Fostaíocht, Gnó, Margadh Aonair Digiteach an AE agus Cosaint Sonraí

Tuilleadh faisnéise faoi Pat Breen

Aire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt

John Halligan

Aire Stáit d’Oiliúint, Scileanna, Nuálaíocht, Taighde agus Forbairt

Tuilleadh faisnéise faoi John HalliganArd Rúnaí
Ráiteas Straitéise

Leagtar amach sa Ráiteas Straitéise straitéis, misean agus spriocanna straitéiseacha na Roinne.

Struchtúr na Roinne

Tá an Roinn eagraithe ina sé Rannóg a léiríonn aonaid feidhme ar leith den chuid is mó. Mar sin féin, déantar méid mór comhoibrithe agus idirghníomhaíochta idir Rannóga.

Ár nOifigí agus Gníomhaireachtaí

Tugann roinnt Oifigí agus Gníomhaireachtaí cúnamh don Roinn agus a cuid clár á soláthar aici.

Seirbhís do Chustaiméirí

Tá an Roinn tiomanta do na caighdeáin seirbhíse is airde a chur ar fáil dár gcustaiméirí go léir.

An dteastaíonn aon chúnamh faoi leith uait?

Tá an Roinn tiomanta do chumarsáid éifeachtach lenár gcustaiméirí go léir a chinntiú. Déanfaimid dianiarracht a chinntiú go dtabharfar an cúnamh ar fad is féidir dár gcustaiméirí go léir agus iad ag iarraidh rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin raon leathan seirbhísí a chuirimid ar fáil.

Back to Top