A nDéanaimid

Tacaíochtaí d’Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide

Cuireann muid, trínár nGníomhaireachtaí go príomha, réimse saintacaíochtaí ar fáil d’fhiontraíochtaí de gach méid in Éirinn. I measc na dtacaíochtaí tá rochtain ar airgeadas, forbairt bainistíochta, tacaíochtaí meantóireachta, cláir forbartha gnó, tacaíochtaí margaidh agus chur chun cinn trádála. Téann muid i gcomhar ar bhealach struchtúrtha le geallshealbhóirí tábhachtacha agus déanaimid ionadaíocht thar ceann fiontar beag agus meánmhéid chun a chinntiú go gcuireann an Rialtas san áireamh iad agus polasaí náisiúnta á chur i bhfeidhm.nOifigí agus Gníomhaireachtaí


Tuilleadh nOifigí agus GníomhaireachtaíFoilseacháinReachtaíochtComhairliúcháinBack to Top