Data Protection – Return to Work Safely Protocol

This guidance document has been prepared to assist in providing the necessary clarification to employers (and their representatives) where the measures set out in the Return to Work Safely Protocol may result in the processing of personal data.

Ullmhaíodh an doiciméad treorach seo chun cuidiú leis an soiléiriú riachtanach a sholáthar d’fhostóirí (agus a n-ionadaithe) más rud é go mbeadh próiseáil ar shonraí pearsanta ann mar thoradh ar na bearta a leagtar amach sa Phrótacal um Fhilleadh ar an Obair go Sábháilte.

Published by Workplace Regulation and Economic Migration

Topics: COVID-19 Supports, Workplace Health and Safety

Back to Top