Aighneachtaí á Lorg Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 Dréachtscéim á Hullmhú

Comhairliúchán poiblí ar dhréachtscéim teanga de chuid an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

Is féidir scéim ghaeilge reatha na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta a fháil ag:

Sceim na Gaeilge 2015-2018

Dréachtadh an scéim seo de réir Alt 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla. Is é bunchuspóir an Achta ná a chinntiú go mbeidh fáil níos fearr ar sheirbhísí poiblí trí ghaeilge agus go mbeidh siad ar chaigdeán níos airde. Tá sé i gceist deireadh a chur leis an scéim ghaeilge seo i Meán Fómhair 2018. Tá sé i gceist ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta scéim nua Teanga a dhréachtadh de réir alt 15 den Acht sin. Tá aighneachtaí maidir le hullmhú na dréachtscéime á lorg ag an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta anois ó pháirtithe leasmhara.

Ba chóir aighneachtaí a sheoladh chuig:

gaeilge@dbei.gov.ie

In a mhalairt de chás, is féidir iad a sheoladh chuig:

An t-Aonad Seirbhísí Custaiméirí (S.207)

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

Is é an dáta deireanach d’aighneachtaí a bheith faighte ná: 5in Dé hAoine, 22 Meitheamh 2018.

Cuirfear aighneachtaí a fhaightear ar láithreán gréasáin na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ag www.dbei.gov.ie.

Gheobhfar breis eolais maidir leis an Acht seo ar láithreán gréasáin na Roinne Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ag www.chg.gov.ie.

Back to Top